Eli Argon
My Latest Resume | Contact Form

myimagesname אֶלי אַרְגוֹן- זמר ומנחה מפגשי זמר, חבר צמד השני-שרים והמופע "גדלנו על זמר עברי". אלי הוא יוצא להקת גייסות השיריון. כתב לשעבר, ביומן החדשות ותכנית התרבות "מקום טוב באמצע" של גלי צה"ל. אלי חזר לארץ ב-2005 לאחר שהות ארוכה בעסקי היי-טק בבירת ארה"ב, שם הפעיל ערבי שירה רבים ומגוונים במסגרת הבית הישראלי, בחגיגות ואירועים בבית השגריר ובמרכזי הקהילה היהודית והישראלית.
מאז שחזר, התמסר בעיקר למוסיקה. הוא הוביל והנחה מפגשי זמר, כולל מפגשים שבועיים בחדרה במשך חודשים רבים, הופיע עם אדם הֶפטר (חברו לצמד השני-שרים) ברחבי הארץ, ושיתף פעולה עם נחום (נחצ'ה) היימן והעמותה למורשת הזמר העברי (השני-שרים הקליטו יותר מ-20 שירים לתקליטי העמותה).
בימים אלו אלי משלב את נסיונו בשטח המרשתת (אינטרנט) עם פעילויות בנושא הזמר העברי
קורות חיים בעברית
הקלק כאן ליצור קשר
eliargon@gmail.com ** http://EliArgon.com
+001-240-390-2554 ** +972-50-218-5877 ** +972-77-218-5877